Catalogo

Wood Kalimba amplificata
L 270 W 190 H 65

euro 240

Cajon da tavolo grande

L 270 W 365 H 85 

euro 80

Cajon da tavolo piccolo

L 260 W 335 H 60

euro 70

Monocordo

L 240 W 845 H 110

euro 450

Cetra

L 175 W 425 H 55

euro 180